Zajęcia pozalekcyjne zostały zorganizowane w oparciu o:

- przeprowadzoną w maju rzetelną diagnozę zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych (w formie ankiet skierowanych do uczniów). Na tej podstawie została przygotowana oferta różnego rodzaju zajęć.

- przeprowadzoną we wrześniu ewaluację na wejściu poprzez umożliwienie uczniom podjęcia decyzji o wyborze określonych zajęć (na dolnym korytarzu rozmieszczono duże plakaty, na których uczniowie zapisywali się  na określone zajęcia, bądź wpisywali propozycje zorganizowania innych zajęć).

Zajęcia pozalekcyjne pomagają uczniom w realizacji ich pasji i zainteresowań. Nauczyciele prowadzący tego typu zajęcia przeprowadzają wśród uczniów rozmowy i ankiety, w celu ustalenia stopnia zadowolenia z tych zajęć.  Wysoka frekwencja potwierdza zainteresowanie uczniów udziałem w tych zajęciach.

  • !!! :-) Ferie :-) !!! :-) Ferie :-) !!! :-) Ferie :-) !!!

  • |
  • Podczas ferii Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na zajęcia :-) Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w ogłoszeniach.

  • |
  • Od 14 do 27 stycznia trwają zimowe ferie. Odpocznijcie, poczytajcie coś dla przyjemności, bawcie się dobrze!