Zajęcia pozalekcyjne zostały zorganizowane w oparciu o:

- przeprowadzoną w maju rzetelną diagnozę zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych (w formie ankiet skierowanych do uczniów). Na tej podstawie została przygotowana oferta różnego rodzaju zajęć.

- przeprowadzoną we wrześniu ewaluację na wejściu poprzez umożliwienie uczniom podjęcia decyzji o wyborze określonych zajęć (na dolnym korytarzu rozmieszczono duże plakaty, na których uczniowie zapisywali się  na określone zajęcia, bądź wpisywali propozycje zorganizowania innych zajęć).

Zajęcia pozalekcyjne pomagają uczniom w realizacji ich pasji i zainteresowań. Nauczyciele prowadzący tego typu zajęcia przeprowadzają wśród uczniów rozmowy i ankiety, w celu ustalenia stopnia zadowolenia z tych zajęć.  Wysoka frekwencja potwierdza zainteresowanie uczniów udziałem w tych zajęciach.

  • Już we wtorek, 27 listopada DZIEŃ PUSTYCH KLAS! Nasi uczniowie będą kształtować kompetencje kluczowe podczas wycieczek w ciekawe miejsca.

  • |
  • W najbliższy poniedziałek, 26 listopada będziemy świętować w szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia.

  • |
  • W poniedziałek każdy uczeń przynosi do szkoły jednego ulubionego pluszaka. Policzymy procentowo, która klasa ma najwięcej pluszaków.