1. Scenariusz zajęć w ramach innowacji programowo – metodycznej z języka angielskiego:

Jeden, dwa, trzy i…o wiele więcej – Podstawy matematyki po angielsku.” 

One, two, three and…much more – Basic Maths in English.”

 Obliczanie obwodów i pól wybranych figur płaskich

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

 

2. DNI MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE

Celem Dni Matematyki jest dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki i pokazać jej inną – rozrywkową – stronę, pokazać, że matematyka może być przyjemnai dawać radość, a ponadto:

 1. rozwijanie u uczniów inteligencji wielorakiej ze szczególnym uwzględnieniem talentów matematycznych,

 2. zainteresowanie dzieci matematyką i wszelkimi rozrywkami umysłowymi

 3. zachęcanie uczniów do udziału w różnych formach twórczych aktywności związanych z matematyką,

 4. umożliwianie uczniom przeżycia chwil w zdrowej rywalizacji,

 5. wdrażanie uczniów do pracy zespołowej i współzawodnictwa,

 6. umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w konkursach oraz w przygotowaniu „Dni Matematyki”,

 7. propagowania matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej

Dni Matematyki były obchodzone w czerwcu.

Na lekcjach matematyki trudno znaleźć czasami wystarczającą ilość czasu, by pokazać uczniom piękno matematyki oraz stworzyć dzieciom warunki do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej pracy. Dni Matematyki dają taką możliwość. Różnorodność metod i form pracy proponowanych w ramach tychże dni mają na celu rozbudzić zainteresowanie matematyką wśród szerokiego grona uczniów.

Odpowiednio wcześniej uczniowie klas IV-VI otrzymali zadania do wykonania. Efekt pracy uczniów można było podziwiać na dolnym korytarzu, gdzie zorganizowałam wystawę prac wykonanych przez uczniów. Znalazły się tutaj: konstrukcje z brył przestrzennych wykonane przez klasy VI, parkietaże wykonane przez klasę V, prace plastyczne na temat "Świat w liczbach" wykonane przez klasę IV. Ponadto wszyscy uczniowie mieli możliwość wykonania i zaprezentowania matematycznego origami.

Kolejny punkt programu obchodów Dni Matematyki to wspólna zabawa w „matematyczne podchody”. Uczniowie podczas realizacji zadań, w ramach podchodów, rywalizowali ze sobą, pracowali w grupach, rozwiązywali zadania matematyczne, rebusy, jednocześnie świetnie się bawiąc. Zabawa zawierała sporą dawkę humoru, zapewniła uczniom rozrywkę, dobrą zabawę, jednocześnie ucząc i wzbogacając ich wiedzę matematyczną. Podczas "matematycznych podchodów" zorganizowanych na świeżym powietrzu w okolicach szkoły, uczniowie odnajdywali pięć stanowisk z zadaniami matematycznymi do rozwiązania. O zwycięstwie decydowała suma punktów, na którą składały się punkty za najszybsze przejście trasy oraz punkty za poprawne wykonanie zadań matematycznych.

W ramach obchodów Dni Matematyki, chętni uczniowie z klas IV-VI brali udział w zmaganiach matematycznych uczestnicząc w „III Szkolnym Konkursie Matematycznym”. Konkurs odbywał się na trzech poziomach i wyłaniał Super Matematyka w kategorii klasy IV, V i VI. Uczniowie chętnie przystąpili do konkursu i próbowali swoich sił. Zadania nie wykraczają poza program nauczania i mają różny poziom trudności, dlatego każdy uczeń może w nim uczestniczyć i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Dzięki temu matematyka nie jawi się jako przedmiot, którego nie potrafimy i nie rozumiemy, lecz jako nauka, która jestużyteczna w życiu codziennym, którą umiemy, rozumiemy, a zadania rozwiążemy.

Po sprawdzeniu prac nauczyciel ustalił następującą listę laureatów Konkursu Matematycznego:

Klasa VI

1. Jakub Suszek 

2. Estera Wawrzyniak 

3. Dawid Graczyk

Klasa V

1. Julia Suszek

2. Weronika Storch 

3. Marta Szelągowska 

Klasa IV

1. Anna Dominiak

2. Kinga Pankowska 

3. Gabriela Wawrzonek 


INNOWACJE  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

W szkole realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

 

 1. Innowacja programowo-metodyczna „Jeden, dwa, trzy i … o wiele więcej – Podstawy matematyki po angielsku”. Opracowana przez mgr Barbarę Wieczorkiewicz. Realizacja: w roku szkolnym 2014/2015 w klasie VI przez mgr B. Wieczorkiewicz.
 2. Innowacja metodyczna „TUTORING RÓWIEŚNICZY W NAUCZANIU MATEMATYKI”. Opracowana przez mgr Anetę Różńską. Realizacja: w roku szkolnym 2014/2015 w klasie IV.
 3. Innowacja metodyczna „Zastosowanie Kinezjologii Edukacyjnej w Chusty  Klanzy w pracy z dziećmi młodszym wieku szkolnym”. opracowana przez mgr M. Kraszkiewicz. Realizacja: w roku szkolnym 2014/15 w klasie III przez mgr Zofię Waszak.
 4. Innowacja metodyczna „Aktywne i twórcze zdobywanie wiedzy matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej z elementami technik Freineta” opracowana przez mgr Beatę Kozigórską. Realizowana jest przez autorkę w klasie II.