Jesteśmy szkołą publiczną i bezpłatną. Przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości, uzdolnień i talentów ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie.

Nauczanie wspomagamy stosowaniem kreatywnych rozwiązań oraz nowatorskich metod pracy. Profesjonalnie przygotowana kadra nauczycielska powierzone jej zadania wykonuje z pasją.

Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im odniesienie sukcesu w dalszej edukacji.

Wspierając proces wychowawczy dążymy do tego, by nasi uczniowie stali się wrażliwymi, otwartymi, tolerancyjnymi i odpowiedzialnymi ludźmi gotowymi podjąć wyzwania zmieniającego się świata.

Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji dzieci: domu, szkoły i społeczności lokalnej.

Pragniemy, aby boisko, sala gimnastyczna i miasteczko ruchu drogowego służyły
nie tylko uczniom naszej szkoły, ale były również dostępne dla społeczności lokalnej.

Promujemy sporty rekreacyjne i zdrowy styl życia.

  • Już we wtorek, 27 listopada DZIEŃ PUSTYCH KLAS! Nasi uczniowie będą kształtować kompetencje kluczowe podczas wycieczek w ciekawe miejsca.

  • |
  • W najbliższy poniedziałek, 26 listopada będziemy świętować w szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia.

  • |
  • W poniedziałek każdy uczeń przynosi do szkoły jednego ulubionego pluszaka. Policzymy procentowo, która klasa ma najwięcej pluszaków.